Wspólnoty Mieszkaniowe

 1. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 2. Zgoda (w formie uchwały) zebrania członków wspólnoty mieszkaniowej na zaciągnięcie i spłatę kredytu.
 3. Budżet operacyjny (plan gospodarczy) na rok bieżący i za ostatnie 2 lata kalendarzowe wraz z ewentualnym budżetem remontowym
 4. Uchwały zebrania właścicieli w sprawie: ustalenia sposobu zarządzania nieruchomością wspólną, wyboru Zarządu wspólnoty mieszkaniowej (ewentualnie postanowienia sądu w tej sprawie), ustalenia wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 5. Informacje Zarządu wspólnoty mieszkaniowej o przybliżonej wartości rynkowej nieruchomości, w tym o wartości części wspólnej zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową
 6. Dokumenty dotyczące rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej
 7. Informację dotyczącą należności i zobowiązań współwłaścicieli nieruchomości z tytułu opłat eksploatacyjnych (na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną) oraz rocznego wymiaru opłat eksploatacyjnych
 8. Informację wspólnoty mieszkaniowej dotyczącą należności i zobowiązań wobec wspólnoty mieszkaniowej podmiotów, z którymi wspólnota mieszkaniowa pozostaje w stosunkach umownych
 9. Kopie umów najmu lokali stanowiących część wspólną nieruchomości
 10. Pełnomocnictwa udzielone Zarządowi wspólnoty mieszkaniowej albo zarządcy lub administratorów (umowa z zarządcą)
 11. Dokumenty dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego
 12. Przepływy pieniężne związane z przedsięwzięciem remontowym wg wzoru Banku.
 13. Opinie banków, w których wnioskodawca spłaca zobowiązania o wywiązywaniu się ze spłaty tych zobowiązań
 14. Prognozowany budżet remontowy (jeżeli występuje)
 15. Informacja dla potrzeb oceny wspólnoty mieszkaniowej
 16. Dokumenty dotyczące propozycji zabezpieczenia kredytu
 17. Inne dokumenty wymagane przez Bank

Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

Zgoda (w formie uchwały) zebrania członków wspólnoty mieszkaniowej na zaciągnięcie i spłatę kredytu.

Budżet operacyjny (plan gospodarczy) na rok bieżący i za ostatnie 2 lata kalendarzowe wraz z ewentualnym budżetem remontowym

Uchwały zebrania właścicieli w sprawie: ustalenia sposobu zarządzania nieruchomością wspólną, wyboru Zarządu wspólnoty mieszkaniowej (ewentualnie postanowienia sądu w tej sprawie), ustalenia wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

Informacje Zarządu wspólnoty mieszkaniowej o przybliżonej wartości rynkowej nieruchomości, w tym o wartości części wspólnej zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową

Dokumenty dotyczące rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej

Informację dotyczącą należności i zobowiązań współwłaścicieli nieruchomości z tytułu opłat eksploatacyjnych (na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną) oraz rocznego wymiaru opłat eksploatacyjnych

Informację wspólnoty mieszkaniowej dotyczącą należności i zobowiązań wobec wspólnoty mieszkaniowej podmiotów, z którymi wspólnota mieszkaniowa pozostaje w stosunkach umownych

Kopie umów najmu lokali stanowiących część wspólną nieruchomości

Pełnomocnictwa udzielone Zarządowi wspólnoty mieszkaniowej albo zarządcy lub administratorów (umowa z zarządcą)

Dokumenty dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego

 

Przepływy pieniężne związane z przedsięwzięciem remontowym wg wzoru Banku.

Opinie banków, w których wnioskodawca spłaca zobowiązania o wywiązywaniu się ze spłaty tych zobowiązań

Prognozowany budżet remontowy (jeżeli występuje)

Informacja dla potrzeb oceny wspólnoty mieszkaniowej

Dokumenty dotyczące propozycji zabezpieczenia kredytu

Inne dokumenty wymagane przez Bank