Schemat Obsługi Klienta

Doradcy Firmy doradzają i pośredniczą we  wszystkich konsultacjach oraz koordynują przebieg  całego procesu decyzyjnego.

Przebieg procesu obsługi Klienta

  1. Spotkanie Doradcy z Klientem (doradca)
  2. Negocjacje z Bankami lub Towarzystwami Leasingowimi (doradca)
  3. Przygotowanie i przedstawienie przez Doradcę oferty Kredytu  (sposób i miejsce ustalane indywidualnie z Klientem)  po akceptacji oferty przez Klienta
  4. Wypełnienie wniosków (doradca wspólnie z Klientem)
  5. Przygotowanie potrzebnych dokumentów (Klient)
  6. Złożenie kompletnej dokumentacji w Banku lub Leasingu (doradca)
  7. Decyzja kredytowa lub leasingowa (Bank lu Firma Leasingowa)
  8. Podpisanie umowy kredytowej lub leasingowej
  9. Kompleksowy serwis posprzedażowy (MM-Kredyt)